אודותינו:

 Guardiansapp עוצב ופותח מתוך ההנחה שערבות הדדית היא המרכיב הדומיננטי ביותר ביצירת תחושת ביטחון אישי של חברי קהילה. הנחה זו גובתה במחקר לאורך השנים.

רוב מקרי האלימות (כ 94%) אינם מטופלים ע”י הרשויות בעיקר כתוצאה ממחסור בכוח אדם.

את רוב מקרי האלימות והסכנה ניתן למנוע מראש.  כוחה של קהילה הוא במתן ערבות הדדית לכל אחד מחבריה.

חברות היא ערך נשגב ויש לה תפקיד משמעותי באיכות חייו של כל אדם כמו גם הגברת תחושת המסוגלות של האזרח בהגנה על חייו וחיי קרוביו.

על בסיס הנחה זו פותחה פלטפורמה מתקדמת שתאפשר לכל אדם בקהילה להיות מגן ומוגן כאחד.

הבסיס הרעיוני של השיטה היא תאוריית “החלונות השבורים” שעיקרה היא התמודדות עם האלימות כבר בשלבים הראשוניים ביותר שלה. שיטה זו הופעלה בניו יורק בתקופת ראש העיר ג’וליאני והפכה את העיר תוך זמן קצר יחסית מהעיר האלימה ביותר לעיר הבטוחה ביותר בארה”ב תוך הפחתה של כ 30% ממקרי האלימות.


זכויותיו וחובותיו של המגן: 

התפיסה העליונה של המגן היא להפחית את מקרי האלימות בקהילה תוך ייצור של ערבות הדדית. משום כך, המגן לעולם לא ייזום הפעלה של אלימות. עצם נוכחותו בשטח מפחיתה את הסיכוי להידרדרות האירוע ולפגיעה באדם עליו הוא מגן. 

מה המשמעות של להיות מגן בקהילה:

מגן הוא אדם שמעוניין להיות זמין לעזרה עבור אדם אחר מהקהילה.

רוב הזמן המגן פאסיבי. הוא מקבל התראה רק כאשר האדם לו הוא מסייע נמצא בסכנה לחשיפה לאירוע אלימות.


אפשרויות נוספות בפלטפורמה :

קיימת אפשרות לשימוש אישי ומשפחתי בפלטפורמה באופנים הבאים :

  • אדם יכול לבחור את “המגינים האישיים שלו”
  • אדם יכול להפעיל הגנה על עצמו
  • אדם יכול להפעיל הגנה על יקיריו (בהסכמתם מראש) 

כל אדם יכול להשתמש בהגנה באחד משלושת מעגלי הגנה המוצעים

  • הקהילה – ללא תשלום
  • משפחה וחברים – ללא תשלום
  • חדר בקרה מאוייש 24/7 ע”יי צוות מקצועי  (בתשלום)

המשמעות של להיות מגן של חבר או בן משפחה :
המגן לוקח על עצמו לסייע ולבוא לעזרת הקרוב באם יקלע למצוקה ויפעיל קריאה.


מהי תרומתי לקהילה כמגן ?

מגן הוא אדם שמבין לעומק את החיוניות ביצירת אורח חיים מוגן המאפשר לכל אחד מחברי הקהילה את הזכות לחוש בטוח ומוגן בכל עת.

מגן הוא חבר טוב ואדם שמצהיר על כך שניתן לסמוך עליו

הפצתה הרחבה של אפליקצית ה GUARDIANS תאפשר ליצור קהילה תומכת המשפרת לאין ערוך  את תחושת הביטחון האישי בקרב חבריה ובמדינה בכלל, תחושה שהיא מרכיב בסיסי של איכות חיינו כאזרחים וכבני אדם.

הצטרף ל  THE GUARDIANSAPP